Kirkkohallituksen yleiskirje 21/2018

4.1.2019

Kuolemansyyn selvittämistä koskevan asetuksen muutos

Yleiskirje 21/2018