Lausunnot

PDF-tiedostoLausunto rakennemuutoksesta.pdf (15 kB)
Seurakuntapuutarhurit ry:n hallitus on antanut vireillä olevasta seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän raportista alla olevan lausunnon. Lausunnosta julkaistiin lyhennelmä 19.4.2012 ilmestyneessä Kotimaa-lehdessä.